Natječaj za radno mjesto spremačice – dostavljačice

sij 5, 2017

 

Općinska narodna knjižnica Drenovci raspisuje
N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
s punim radnim vremenom
na radno mjesto
spremačica – dostavljačica, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:
– osnovna škola
Probni rad 3 (tri) mjeseca.
Poslovi i zadaci se obavljaju u središnjem odjelu, te u knjižničnim ograncima u Račinovcima i Rajevu Selu sukladno rasporedu koji utvrđuje ravnatelj.

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– Domovnica
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
– Preslika osobne iskaznice
– Preslika vozačke dozvole

Natječaj traje od 05. 01. 2017. do 13. 01. 2017.
Prijave se podnose na adresu: Općinska narodna
knjižnica Drenovci, Braće Radić 2, 32257 Drenovci,
s naznakom «za natječaj-spremačica».
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povezano

X
Skip to content