Natječaj za radno mjesto voditelja/ice Središnjeg odjela

sij 27, 2017

Općinska narodna knjižnica Drenovci raspisuje

     N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka djelatnice

s  punim radnim vremenom na radno mjesto

voditelj/ica središnjeg odjela – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04 i 46/07),
 • položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
 • opća i posebna računalna pismenost
 • sposobnost razumijevanja i čitanja na dva strana jezika
 • poznavanje i primjena sociološkog i pedagoških metoda rada u korisničkim službama
 • sposobnost organiziranja stručnih poslova, rada u timu
 • komunikacijske vještine i sposobnost rasprave o stručnim i profesionalnim temama.

 

Probni rad 3 (tri) mjeseca.

Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:

 • životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslik uvjerenja)
 • domovnicu
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)

Natječaj traje od 27. 01. 2017. do 06. 02.2017.

Prijave se podnose isključivo poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:

 Općinska narodna knjižnica Drenovci, Braće Radić 2,

32257 Drenovci, s naznakom «za natječaj».

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Povezano

Natječaj za festival domoljubne poezije

Natječaj za festival domoljubne poezije

Udruga Palijativni tim LiPa objavljuje natječaj za odabir domoljubnih pjesama za Festival domoljubne poezije 'Dok nam živo srce bije', Pakrac 2023. Rok za dostavu pjesama je 1. prosinca 2022. godine. Tekst natječaja (sa prijavom) dostupan je na:...

Igraonica za djecu: Čizme

Igraonica za djecu: Čizme

U današnjoj igraonici djeca su ukrasila svoje čizme za kišu. Nastavili smo uz druženje, zabavu i njihovu najomiljeniju aktivnost - igru. Vidimo se u utorak! 💕

X
Skip to content