Anđelko Novaković

Dobitnik prve nagrade na Pjesničkim susretima 2004 za životno djelo – Povelja “Visoka žuta žita”, statua “Duhovno hrašće”, te novčane nagrade.

2668

 Novaković, Anđelko, pjesnik, esejist, kritik, rođen je 1. kolovoza 1951. u Priku kraj Omiša. Osnovnu školu i gimnaziju polazi u Omišu, a u Zagrebu diplomira komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu. Radio je kao stručni suradnik u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici , a potom kao voditelj stručnih i promotivnih djelatnosti Društva hrvatskih književnika. Bio je u više mandata dopredsjednik DHK-a i glavna pokretačka snaga te značajne udruge. Pokrenuo je i bio glavni urednik časopisa Mosorska vila, glavni urednik biblioteke Perun, urednik zbornika, književnih susreta, te dugogodišnji voditelj Tribine DHK-a. Objavio je djela Pet stoljeća filologije (s D. Budišom i B. Petračem). Priredio je knjige i zbirke pjesama J. Pupačića, J. Kaštelana, V. Vide, zbornik Život i djelo Ivana Gorana Kovačića. Osim knjiga studija i bibliografskih pregleda tiskao je i zbirku pjesama Anđeli utihe u ornjima razlike (1991). Zbirku Lađa od krokanta tiskalo je Društvo hrvatskih književnika 2003. godine, poslije pjesnikove smrti. Preminuo je iznenada u Zagrebu 26. rujna 2003. Sahranjen je u rodnom kraju, u mjestu Naklice kraj Omiša. Povjerenstvo Pjesničkih susreta «Drenovci 04» dodijelilo je Anđelku Novakoviću nagradu za životno djelo za izniman i trajan doprinos hrvatskoj književnosti. Nagradu je primio brat pokojnog Anđelka, Zdravko Novaković

X
Skip to content