Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

tra 22, 2016

Klasa: 021-01/16-01/185
Urbroj: 2212/05-16-01 od 18. III. 2016. (1357)

Na temelju članka 27. Zakona o knjižnicama, članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama, članka 7. Odluke o osnivanju Općinske narodne knjižnice Drenovci, članka 29. Statuta Općine Drenovci, i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci Općinsko vijeće Općine Drenovci na 33. sjednici održanoj 18. ožujka 2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci

1. Predmet javnog natječaja je izbor i imenovanje ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.
2. Za ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci, i položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti iz djelokruga djelatnosti knjižnice
– položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
– hrvatsko državljanstvo.
3. Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.
4. Prijavi na javni natječaj kandidat mora priložiti:
– diplomu (original) ili ovjereni preslik diplome
– potvrdu o radnom iskustvu ili preslik radne knjižice
– potvrdu ili uvjerenje odnosno svjedodžbu o položenom stručnom ispitu za diplomiranog knjižničara (original ili ovjeren preslik)
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od trideset dana od dana objave ovog natječaja)
– preslik domovnice
– prijavu sa životopisom.
5. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz javnog natječaja podnose se Općinskom vijeću općine Drenovci, s naznakom »Ne otvaraj – za  imenovanje ravnatelja« na adresu:

Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1,

isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od objave javnog natječaja.
6. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
7. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se pisano izvijestiti u zakonskom roku.

Općina Drenovci

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/2803874.html

Povezano

Radno vrijeme Knjižnice

Radno vrijeme Knjižnice

Dragi korisnici, povodom uskrsnih blagdana Knjižnica danas (29.3.) radi do 12:00 sati. U subotu (30.3.) i ponedjeljak (1.4.) Knjižnica NEĆE raditi. Hvala na razumijevanju!

Promjena termina igraonice za djecu

Promjena termina igraonice za djecu

Termin održavanja igraonica se mijenja tako da će se umjesto srijedom u 17 sati igraonice održavati PONEDJELJKOM u 17 sati i to od ponedjeljka 18. ožujka. Veselimo se novim druženjima! Hvala na razumijevanju! [gallery size="medium"...

X
Skip to content