Natječaj za radno mjesto knjižničar/ka

sij 5, 2017

 

Općinska narodna knjižnica Drenovci raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme (s mogućnošću produženja),
puno radno vrijeme
na radno mjesto
knjižničar – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s
najmanje 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, ili završen drugi preddiplomski studij, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
– položen stručni ispit za knjižničara
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– osnovna računalna pismenost
– komunikacijske vještine u odnosu s korisnicima i suradnicima.

Specifični uvjeti rada:

rad u smjenama i timski rad.
Probni rad 3 (tri) mjeseca.
Poslovi i zadaci se obavljaju u punom radnom vremenu i to u Drenovcima, te Ograncima u Račinovcima i Rajevu Selu..

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e dužni su priložiti:
– Životopis
– Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
– Dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja)
– Domovnicu
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana)
– Preslika vozačke dozvole
– Preslika osobne iskaznice

Natječaj traje od 09. 01. 2017. do 24. 01. 2017.
Prijave se podnose na adresu: Općinska narodna
knjižnica Drenovci, Braće Radić 2, 32257 Drenovci,
s naznakom «za natječaj».
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Povezano

X
Skip to content