Ogranak Posavski Podgajci

Adresa: Matije Gupca 152, 32258 Posavski Podgajci

Telefon: 099/241-1416

Radno vrijeme Ogranka Posavski Podgajci: Ponedjeljak –  petak: od 13.00 do 15.00 sati

Posavski Podgajci su naselje na sjeverozapadu Općine Drenovci i sa okolnim selima pripada području Cvelferije. Prema zadnjem popisu stanovništva, broji 1.255 stanovnika.

Osnivanjem Ogranka Posavski Podgajci želi se osigurati osnovna knjižnična usluga i na manje dostupnim mjestima udaljenim od središta Općine (Posavski Podgajci je udaljeno od Drenovaca 10 km) te na taj način široj zajednici omogućiti razmjenu znanja i dostupnost informacija. Za razvoj knjižnične mreže odabran je model knjižničnog ogranka. Prostor Ogranka svečano je otvoren 13. svibnja 2021., a smješten je na katu Doma kulture Posavski Podgajci. U knjižničnom ogranku nalaze se Odjel za odrasle, dječji odjel te čitaonica dnevnog tiska.

Preduvjet svim navedenim akcijama jest kvalitetan i bogat knjižnični fond. Ogranak  ima zaseban knjižni fond koji se kontinuirano gradi u skladu s planom nabave i on trenutno broji preko 2.200 primjeraka knjižne i neknjižne građe. Naslovi kojih ne bude u fondu Ogranka, dostavljat će se korisnicima iz Središnje  knjižnice.

Ogranak je u službi i na dobrobit lokalne zajednice te se službe, usluge i zbirke temelje na mjesnim potrebama koje se redovito prosuđuju. Ogranak je za korisnike otvoren 2 sata dnevno i nudi sljedeće usluge:

  • Posudba knjiga i multimedijalne građe
  • Korištenje knjižne građe u prostoru knjižnice
  • Korištenje čitaonice (Hrašće, Gloria, Glas Slavonije)
  • Pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku
  • Informacijske usluge
  • Organiziranje raznih programa i događaja
  • Usluge fotokopiranja, skeniranja, ispis c/b i u boji
  • Internet
X
Skip to content