Ogranak Rajevo Selo

Adresa: Zrinskih i Frankopana 56, 32261 Rajevo Selo

Telefon: 032/335 501

Radno vrijeme Ogranka Rajevo Selo: ponedjeljak – petak od 11.00 do 15.00 sati

Rajevo Selo je naselje na jugozapadu Općine Drenovci i sa okolnim selima pripada području Cvelferije. Prema zadnjem popisu stanovništva, broji 987 stanovnika. Selo je multietničko, a najviše je Hrvata (preko 75%). Zatim su tu još: Muslimani, Srbi, Rusini, Nijemci i Mađari.

Osnivanjem Ogranka Rajevo Selo želi se osigurati osnovna knjižnična usluga i na manje dostupnim mjestima udaljenim od središta Općine (Rajevo selo je udaljeno od Drenovaca 12 km) te na taj način široj zajednici omogućiti razmjenu znanja i dostupnost informacija. Za razvoj knjižnične mreže odabran je model knjižničnog ogranka. Prostor Ogranka svečano je otvoren 30. listopada 2017., a smješten je u središnjem dijelu Doma kulture Rajevo Selo i kao zasebna cjelina zauzima 160 četvornih metara. Knjižnični ogranak je smješten na dvije etaže u kojemu se nalaze Odjel za odrasle, dječji odjel  s igraonicom i multimedijalnom građom, te čitaonica dnevnog tiska. U Ogranku se ponedjeljkom i srijedom od 12,00 do 14,00 sati održavaju igraonice za djecu predškolskog uzrasta.

Preduvjet svim navedenim akcijama jest kvalitetan i bogat knjižnični fond. Ogranak  imao zaseban knjižni fond koji se kontinuirano gradi u skladu s planom nabave i on trenutno broji preko 7.345 primjeraka knjižne i neknjižne građe. Naslovi kojih ne budu u fondu Ogranka, dostavljati će se korisnicima iz Središnje  knjižnice.

Ogranak je za korisnike otvoren 4 sata dnevno i nudi sljedeće usluge:

  • Posudba knjiga i multimedijalne građe
  • Korištenje knjižne građe u prostoru knjižnice
  • Korištenje čitaonice (Gloria, Glas Slavonije, Hrašće)
  • Pružanje obavijesti u tiskanom i elektroničkom obliku
  • Informacijske usluge
  • Organiziranje raznih programa i događaja
  • Usluge fotokopiranja, skeniranja, ispis c/b i u boji
  • Internet
  • Igraonica za djecu predškolskog uzrasta
X
Skip to content