Online pristupnica

Postanite članom knjižnice putem on-line usluge

 

 • Članom Knjižnice može postati svaki građanin Republike Hrvatske koji uplati članarinu
 • Za strane državljane koji privremeno borave na području Općine Drenovci ili okolici vrijede jednaka pravila kao i za građane sa stalnim prebivalištem.
 • Prigodom upisa potrebno je predočiti osobni dokument s potrebnim podacima i fotografijom te popuniti upisnicu s osobnim podacima.
 • Postati novim članom ili obnoviti članarinu možete i online putem.
 • Nakon što nam pošaljete popunjenu Upisnicu na vaš mail poslat ćemo podatke za plaćanjem članarine
 • Potpisom upisnice član se obvezuje da će se pridržavati odredaba važećeg Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice. 
 • Upisom u Središnju ili bilo koji ogranak Knjižnice stječe se članstvo u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci, odnosno pravo korištenja svih usluga i programa u svim odjelima i ograncima Knjižnice.
  Članarina je godišnja ili mjesečna. Vrijedi 12, odnosno 1 mjeseca od dana upisa.
 • Informacije o obradi osobnih podataka članova dostupne su u dokumentu “Politika zaštite osobnih podataka”

Pristupnica

Upute za ispunjavanje:

1. Odaberite da li ispunjavate pristupnicu za dijete mlađe od 16 godina ili stariju

2. Ispunite sve tražene podatke

3. Skenirajte ili slikajte osobnu iskaznicu sa obje strane te ju unesite u polje za unos

4. Pošaljite podatke

5. Na adresu e-pošte će Vam pristići podaci za uplatu članarine. Iznos uplate ovisi o članu za kojeg ispunjavate pristupnicu prema važećem cjeniku kojeg možete pogledati na sljedećoj stranici.

(stalna adresa)
(privremena adresa)
Molimo ispunite donje podatke u statističke svrhe radi unaprjeđenja knjižnične djelatnosti kao javne službe
Molimo Vas da napravite skeniranu kopiju osobne iskaznice ili ju fotografirajte te priložite u polje ispod. Potrebno je dostaviti obje strane.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Unesite fotografiju ili skeniranu osobnu iskaznicu, prednju i stražnju stranu

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka: Općinska narodna knjižnica Drenovci (ONKD), Braće Radića 2, 32257 Drenovci-Hrvatska, Telefon: +385 32862-882, Fax:+385862-882, e-mail: kontakt@knjiznica-drenovci.hr

Osobni podaci koji su nužni za učlanjenje i posudbu građe: ime i prezime, adresa, OIB, godina rođenja te podaci o posuđenoj građi do povrata iste. Nakon povrata podatke o posuđenoj građi čuvamo isključivo temeljem Vaše privole.

Podaci o posuđenoj građi mogu sadržavati naznake o Vašim političkim mišljenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Ti se podaci pohranjuju u minimalno nužnom opsegu za potrebe funkcioniranja knjižnice kao značajnog javnog interesa, uz prikladne mjere zaštite. Svaka daljnja obrada podataka o građi temelji se isključivo na Vašoj privoli.

Svrha obrade osobnih podataka i pravna osnova obrade: ONKD je javna ustanova koja obavlja knjižničnu djelatnost kao javnu službu te je sukladno važećim propisima obvezna voditi dokumentaciju o korisnicima u vezi s posudbom građe zbog čega prikupljamo Vaše osnovne podatke radi Vaše identifikacije, evidentiranja i razvrstavanja korisnika i posuđene građe. Podatke o Vašem statusu, stručnoj spremi prikupljamo u statističke svrhe radi ispunjenja javnog interesa. Osobne podatke obrađujemo radi ispunjenja naše zakonske obveze, naše zadaće od javnog interesa i zaštite legitimnog interesa povrata posuđene građe.

Način obrade osobnih podataka: Vaše osobne podatke ONKD obrađuje u elektroničkom obliku uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka: backup, firewall, antivirus. Osobni podaci se neće ustupati trećim primateljima, osim ako je takvo ustupanje utemeljeno na propisu. Podaci se ne iznose iz EU.

Razdoblje pohrane: Vaše osobne identifikacijske podatke te podatke koje sakupljamo u statističke svrhe u javnom interesu čuvamo najduže 1 godinu od isteka članstva, koje traje najduže godinu dana ili, Vašeg zahtjeva za brisanjem podataka. Ako postoje neispunjenje obveze člana prema ONKD, osobne podatke čuvamo do okončanja sudskog postupka, odnosno proteka maksimalnog zakonskog roka za ostvarenje tih prava, osim ako niste dali privolu da se isti čuvaju duže prema uvjetima privole (u nastavku).

Privola na prikupljanje i obradu osobnih podataka radi posebnih usluga ONKD

Dodatni osobni podaci koje ONKD prikuplja i svrha prikupljanja:

 1. broj telefona i/ili elektronička pošta
 2. podaci o posuđenoj građi za razdoblje od najviše 5 godina

Svrha obrade osobnih podataka:

 1. broj telefona i elektronička pošta-svrhaje obavješćivanje člana ONKD o prispijeću tražene knjige ili druge građe, obavijesti o aktivnostima ONKD.
 2. podaci o posuđenoj građi- svrha je informiranje člana ONKD o ranije posuđenoj građi te informiranje člana o aktivnostima ONKD prema čitalačkim interesima.

Podaci o posuđenoj građi mogu sadržavati naznake o Vašim političkim mišljenjima, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, podatke koji se odnose na zdravlje ili podatke o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji. Radi posebnih usluga ONKD ti se podaci pohranjuju isključivo prema uvjetima ove privole.

Način obrade osobnih podataka koji se prikupljaju radi upućivanja informativno-promotivnih obavijesti: Vaše osobne podatke ONKD obrađuje u elektroničkom obliku uz primjenu gore navedenih mjera. Broj telefona i e-mail adresa mogu biti obrađeni i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade ugovornih partnera uz primjenu svih propisanih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite. Ako ste odabrali opciju slanja obavijesti prema prethodno posuđenoj građi, obrada može uključiti profiliranje, ali ne i automatsko donošenje odluka. Takva obrada se u pravilu obavlja automatski radi ciljanog upućivanja obavijesti prema Vašim korisničkim navikama ako ste izričito zatražili tu funkciju. Osobni podaci se neće ustupati trećim primateljima, osim ako je takvo ustupanje utemeljeno na propisu. Podaci se ne iznose iz EU.

Pravna osnova obrade podataka radi upućivanja obavijesti ili profiliranih obavijesti jest Vaša privola: Ova privola vrijedi do opoziva i možete je u svakom trenutku opozvati pisano ili usmeno jednostavnom porukom ili pozivom ili obraćanjem službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje pohrane: a) broj telefona i elektronička pošta čuvaju se 6 mjeseci nakon isteka članstva koje traje najduže godinu dana / do ispisa iz članstva / Vašeg zahtjeva za brisanjem Vaših podataka ili povlačenja privole; b) podaci o posuđenoj građi radi osobne evidencije člana čuvaju se kao u prethodnom slučaju.

VAŠA PRAVA U POGLEDU PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Podaci službenika za zaštitu osobnih podataka ONKD objavljeni su na web stranici ONKD. Kontakt podaci su: email: szop@knjiznica-drenovci.hr

Pravo na pristup osobnim podacima: Vaše je pravo pristupiti osobnim podacima te od ONKD dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika u pogledu ispravka, brisanja, ograničavanja obrade, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu i druge relevantne informacije vezane uz obradu. Osim ako zatražite drugačije, ove se informacije daju u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte.

Pravo na ispravak: Imate pravo tražiti ispravak netočnih podataka koji se na Vas odnose.

Pravo na brisanje: Imate pravo od ONKD ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, osim ako njihovo čuvanje nije propisano zakonom ili odgovara drugom legitimnom interesu GKR.

Pravo na ograničenje obrade: imate pravo od ONKD ishoditi ograničenje obrade podataka koji se na Vas odnose.

Pravo na prigovor: u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka koji se odnose na Vas.

Imate uvijek posebno pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas, a koji se koriste u promotivne svrhe za upućivanje informativno-promotivnog materijala te ako se tome usprotivite Vaši se osobni podaci više neće obrađivati u navedene svrhe.

Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas i prenijeti ih kod drugog voditelja obrade. Ako je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.

Ova prava se ostvaruju pisanim putem na adresu ONKD ili službenika za zaštitu osobnih podataka.

Imate pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR -10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)14609-000, Fax. 00385 (0)14609- 099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

X
Skip to content