Općinska narodna knjižnica Drenovci raspisuje N A T J E Č A J za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do povratka djelatnice s punim radnim vremenom na radno mjesto stručnog voditelja-informatora - 1 izvršitelj/ica. Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski...