Hrašće br. 57

3.98 

Časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest.

Kategorija:

Opis

KAZALO:

Goran Pavlović: In memoriam – vlč. Marko Đidara (8. ožujka 1938. – 25. studenoga 2020.)

3

Ilija Lešić Bartolov: Marika

7

Marin Benaković: Sramota  

 

27

 

 

 

Goran Pavlović:

 

Nakladništvo – neizbrisiv trag zavičajnosti: časopis, biblioteke i knjižnice drenovačke Knjižnice

33

 

OKRUGLI STOL:

 

“7. Brodska pješačka pukovnija i 12. Drenovačka satnija u njenom sastavu”

Mr. sc. Vera Erl, Dinka Liščić: Stanovništvo “Cvelferske satnije” – prezimena kojih više nema...  

 

47

 

 

Tomislav Lunka: Školstvo u 12. Drenovačkoj satniji – Cvelferiji (do razvojačenja 1873.)

64

 

Marta Stjepanović:

 

Zaštita knjižnične građe u slučaju prirodnih katastrofa – primjer Općinske narodne knjižnice Drenovci (3. dio)  

95

 

 

Zlata Živaković-Kerže:

 

Obrana od poplava u Kotaru Županja (Izgradnja nasipa u 19. stoljeću)  

107

 

 

Ivan Ćosić Bukvin: Kraljevsko Hrvatsko – Ugarsko domobranstvo / Horvat – Szlavon Honvedseg (1868. – 1914.) (2. dio)  

 

121

 

 

 

X
Skip to content