Hrašće br. 18

40.00 kn

Časopis za književnost, umjetnost, kulturu i povijest

Kategorija:

Opis

KAZALO

Stjepan Tomić: Na tragu drugoga milenija
Ivo Balentović: Stari kapetan
Mirjana Vranić: Božić
                            Ljubav groba / Matine dvije ljubavi
Vinko Juzbašić: Pregled starije graditeljske baštine u Bošnjacima
Stjepan Tomić: Kamo nestadoše naši žitelji
Stjepan Bogutovac: Jedan dan 11. Pjesničkih susreta Drenovci ’99
Prosudbeno povjerenstvo: Povelja Visoka žuta žita Bogdanu Mesingeru
Bogdan Mesinger: Špliter
                                Samoćom zasamljen samotnjak samotan
                                Iz ciklusa: Pjesme tišine i čežnje
                               Balada o Baški
Stjepan Bogutovac: Poezija kao ponornica
Prosudbeno povjerenstvo: Priznanje Duhovno hrašće Tei Gikić
Tea Gikić: Čežnja za snom i zaboravom
                   Utjecaj topline na studen na odlasku
                   Pisma kakva pišem
Prosudbeno povjerenstvo: Najbolji rukopis–Ivana Šojat–Carrote
Ivana Šojat-Carotte: Večernje pobožnosti
                                    Novo buđenje Ivana Krstitelja
Anđelko Novaković: Mlado vino
Magdalena Balentović: Križni put
Zvonimir Husić: Jutarnja glazba
                            Moguća plovidba
Ivo Kalinski: Potlam prvega rata
                      Ne marim za to
Goran Rem: * * *
                       Imao sam možda i manje
Dijana Burazer: * * *
                            Zapis o spašavanju
Tito Bilopavlović: Grozd na stolu
                               Dijete cvijet
Pajo Kanižaj: Život je frk
                       Franovi široki bregi
Miroslav Mićanović: Božić
                                    Patetični vokativ
Goran Rem: Poezija Matka Peića
Grupa autora: Sažetci sa znanstvenoga kolokvija Vladimir Kovačić
Bruno Parađik-Fabijan: Stari novac – numiznatika – notafilija
Anica Valenćik: Posljednje putovanje
Pero Sentić: Vinkovačka šahovska povjesnica                                                                                                                 
PO PRVI PUT, ALI NE…
Snježana Gagulić: Vjetar zaviruje u moje napuštene uspomene

 

13
16
 17
19
23
29
33
                                                          37
39
43
45
46
48
51
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
80
                                                       84
89
95
98

                                                          103

X
Skip to content